ИНФО:

 • Др. Ивана Рибара 115/б
 • 11070 Београд,Србија
 • 063/234-814 ; 063/384-020
 • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo

ne odrecimo se najsrpskijeg

Дужности члана


Члан 6.


Дужности и обавезе члана „Ћирилице“ јесу:
 • Да се придржава Статута и Програма „Ћирилице“, да се активно залаже и лично ангажује у остваривању циљева и задатака „Ћирилице“;
 • Да чува углед „Ћирилице“ и свој лични углед као њеног члана;
 • Да обавештава органе „Ћирилице“ о својим активностима у вези са заједничким послом у оквиру „Ћирилице“;
 • Да плаћа редовно чланарину;

Члан 7.


Чланство у „Ћирилици“ престаје:
 • Добровољном иступањем;
 • Искључењем због неизвршавања обавеза и задатака у складу с одговарајућим актом „Ћирилице“;
 • Због неплаћања чланарине;
 • Из других разлога који имају битнији значај за статус члана „Ћирилице“.Члан 8.


Члана „Ћирилице“ искључује њена Скупштина или повереништво простом већином присутних чланова уз обавезан претходни договор с Извршним одбором Удружења:
 • Ако не испуњава дужности према правилима „Ћирилице“, уноси страначке искључивости у рaду „Ћирилице“, крши дисциплину и квари углед „Ћирилице“ (и на тај начин што самостално за штампу изјављује без консултације оно што битно одступа од струке и коси се с нормама културног понашања и сл.);
 • Ако упркос опомени не плаћа чланарину;
 • Одлуку о искључењу члана доноси Извршни одбор „Ћирилице". Искључени члан има право жалбе Скупштини у року од 15 дана пријема одлуке о искључењу.
 
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176