ИНФО:

  • Др. Ивана Рибара 115/б
  • 11070 Београд,Србија
  • 063/234-814 ; 063/384-020
  • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo

ne odrecimo se najsrpskijeg


Циљеви  и  задaци удружења за заштиту ћирилице српског језика усвојени на оснивачкој скупштини

Полазећи од природног и уставног права човека да очува свој идентитет по свим законским основама и уставног права човека да очува своја етничка обележја, своју културну и духовну основу и баштину, те да на основу демократског карактера савременог друштвеног уређења, савременог српског друштва и његовог неотуђивог права на очување своје културе и свог писма и његовог неотуђивог права  и обавеза сваког грађанина да се активно залаже и бори за очување човека као уваженог бића- „Ћирилица“ се оснива и делује ради остваривања следећих циљева и задатака:

  • Враћање  положаја ћирилице сагласно Уставу и законским решењима.
  • Стална демократска и упорна борба за очување и службену и јавну употребу ћирилице српског језика, као јединог српског писма;
  • Стално указивање свим државним органима, али и свима који не поштују Устав и закон о службеној употреби језика и писама, на раскорак уставних одредби и законских решења с оним што се дешава у пракси, у животу, на улици;
  • Развијање љубави, посебно код деце корисника српског језика и ћирилице, према свом писму које је у основи српске културе, али и култура свих који користе српски језик;
  • У остваривању својих циљева и задатака „Ћирилица“ ће окупљати Србе, али и све друге који јесу за поштовање Устава и закона о службеној употреби језика и писама, без обзира на њихова верска, политичка и остала уверења и на њихову личну страначку, и било какву расну особину ако уважавају код другога оно што траже да и други уважавају код њих.

У Београду, 15. 06. 2009.
Председник организационог одбора :
PotpisNemanja

 
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176