ИНФО:

  • Др. Ивана Рибара 115/Б
  • 11070 Београд,Србија
  • 063/234-814 ; 063/384-020
  • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo

ne odrecimo se najsrpskijeg

КРСНА СЛАВА И ГОДИШЊА СКУПШТИНА

Извештај о раду

Извештај о разговору одржаном у Матици српскојПомозите да сачувамо ћирилицу

Удружење Ћирилица Београд
Др. Ивана Рибара 115/б
063/234-814 063/384-020
http://cirilica-beograd.org/
О светом Ћирилу и Методију
24.05.2010.год

Помозите да сачувамо ћирилицу

Поводом годишњице оснивања и рада Удружења за заштиту српског језика и јединог српског писма ћирилице, као и обележавања крсне славе Св. Ћирила и Методија, 24.05.2010. год. позивамо Вас да заједно са нама учествујете у одбрани српске ћирилице, као једног од најважнијих стубова нашег идентитета.

Удружење за заштиту ћирилице српског језика је основано полазећи од природног и уставног права човека да очува свој идентитет по свим законским основама и права човека да очува своја етничка обележја, своју културну и духовну основу и баштину и његовог неотуђивог права на очување своје културе и свог писма

„Ћирилица“ је основана и делује ради остваривања следећих циљева и задатака:

  • Враћање положаја ћирилице сагласно Уставу и законским решењима.
  • Стална демократска и упорна борба за очување и службену и јавну употребу ћирилице српског језика, као јединог српског писма;
  • Стално указивање свим државним органима, али и свима који не поштују Устав и закон о службеној употреби језика и писама, на раскорак уставних одредби и законских решења с оним што се дешава у пракси, у животу, на улици;
  • Развијање љубави, посебно код деце корисника српског језика и ћирилице, према свом писму које је у основи српске културе, али и културе свих који користе српски језик;
  • Спречавање тзв. Српске елите оличене у САНУ да се бави српско-хрватским језиком, латиничним писмом и осталим продуктима Брозовог комунизма

Пошто је велики раскорак између уставног одређења ћирилице и њене заступљености у реалном животу, а медијски мрак у Србији онемогућава да се тај раскорак смањује, Удружење Ћирилица ће се трудити да својим деловањем упозна народ са позадином страдања ћирилице и чему води окупација Србије хрватском латиницом.

ЋИРИЛИЦА – НЕ ОДРЕЦИМО СЕ НАЈСРПСКИЈЕГ!!

24.05.2010.год. у 18.часова
Ресторан Свети Никола
Нови Београд-блок 45
Јурија Гагарина 221
 
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176