Подаци:

  • Др. Ивана Рибара 115/б
  • 11070 Београд,Србија
  • 063/234-814 ; 063/384-020
  • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo/Ћирилица-заштитни знак

ne odrecimo se najsrpskijeg/не одрецимо се најсрпскијег

СРБским послодавцима


 

 

ПАТЕНТ ИНВЕСТ                                             Не кршимо Устав Србије,пo чијем
11077 Београд, Недељка Гвозденовића 10        Члану 10. су у службенојупотреби
Т. рачун 205-24062-70  ПИБ 100827025             српски језик и ћириличко писмо.
Мат.бр..17054830, шифра дел. 110404
Т/ф  011  301 7085
063 234 814
Е –пошта : p.invest@eunet.rs
www.patentinvest.rs

Бр. 099/11                    Удружење послодаваца  ПОСЛОДАВАЦ
05.12.2011                  На руке председника госп. Миодрага Костића

11000 Београд
Кнеза Милоша 12      

          Поштовани госп. Костић !

          Управни одбор Удружења ПОСЛОДАВАЦ, чији сте председник, учинио нам је част позивом да се и ми учланимо у Удружење ради заједничког представљања, и из других смислених разлога. Жао нам је што позив морамо одбити, јер се Удружење представља хрватском абецедом, а ми се у пословању држимо Устава Србије и користимо србску ћирилицу. Да Вас подсетимо, србски народ се на референдуму за Устав 2006.г. определио за србско име свог језика, уместо србскохрватског  кога су му комунисти наметнили 1954.г., и за ћирилицу као једино писмо србског језика и народа.

У време по Србе кобне творевине зване Југославија, ученим Србима са титулама академика није сметало то што је чак у ЈУС стандарду писало да је он штампан на србскохрватском, хрватском, словеначком и македонском језику, па се сматрало нормалним да због непостојања србског језика ћирилица буде протерана чак и из школског програма ТВ Београд. Расрбљавање је било толико нормално да је само дипл.инж. Владимир Лепојевић пријавио свој рад исписан на ћирилици за научни скуп у Београду, а када су му  скренули пажњу да то „није у духу времена“, није пристао на промену писма и отказао је своје учешће.

Наше предузеће је мало, али је лидер у пројектовању и грађењу челичних водоторњева на простору бивше СФРЈ, и то захваљујући примени сопствених патената. Та позиција нам омогућава да обарамо тендере у другим државама. За разлику од праксе у Србији, у којој је данас незамисливо да два предузећа комуницирају на србском писму, Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине своја решења нам доставља на ћирилици, јер зна шта је србско .

Ево, ми питамо  Вас и осталих једанаест чланова Управног одбора ПОСЛОДАВЦА, који чините елиту србске привреде, да ли сте отворили иједан погон на северу Косова, имате ли иједан производ исписан србским писмом, да ли сте икада исписали иједан ћирилички допис у међусобној комуникацији. Ако немате могућности да запослите макар једног од оних Срба који својим голим животима бране последњу пупчану везу са мајком Србијом, да ли бисте хтели да поштујете Устав Србије коришћењем ћирилице уз србски језик. Тиме бисте послушали недавни апел нашег патријарха да се ујединимо и учврстимо у својој вери православној и у ћирилици. За тако нешто није потребан никакав „новац“, него је потребно само да се буде истински Србин.

С поздравом и поштовањем,                                                        Директор :
Немања Видић, дипл. инж.

Овакав образац су српски послодавци припремили за своје фирме:

Datum……………….

Na osnovu čl. 192. i 177. tač. 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br.24/2005) dana ------------------- godine poslodavac  -----------------------   i zaposleni su zaključili

 

SPORAZUM

o prestanku radnog odnosa

                Poslodavac  ------------------------------- i  zaposleni----------------------------------, JMBG ---------------------------------------- na poslovima ------------------------- sporazumeli su se da zaposlenom prestane radni odnos dana------------------------ godine.
Prava, obaveze i odgovornosti zaposleni ostvaruje kod poslodavca zaključno sa danom prestanka radnog odnosa.
Zarada, naknada zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario, a koja mu nisu isplaćena, zaključno sa danom prestanka radnog odnosa, isplatiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.
Zaposleni je pre zaključenja ovog sporazuma upoznat da po prestanku radnog odnosa nema pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje i pravo na uplatu staža osiguranja.
Ovaj sporazum je sačinjen u dva istovetna primerka, od kojih jedan za poslodavca i jedan za zaposlenog.
Ukoliko zaposleni smatra da su ovim sporazumom povređena neka njegova prava, može pokrenuti spor pred nadležnim opštinskim sudom u roku od 90 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

 

                Zaposleni                                                                                                                           Direktor

------------------------------                                                                                           ---------------------------------

А овако Канцеларија Босне и Херцеговине за разматрање жалби доставља своја решења у Србију:

                                                                 1

BOSNA I HERCEGOVINA                                             БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI                  КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ

                                           BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY

 

Број У-703/11
Сарајево, 15.6.2011. године

      Канцеларија за разматрање жалби, рјешавајући по жалби „ПАТЕНТ ИНВЕСТ“
Београд, Република Србија, против Одлуке уговорног органа Влада Брчко дистрикта
БиХ, број: 01.1-026НС-15/11 од 26.5.2011. године, санација водоторња Брезово Поље
на основу члана 52 Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10), чл .230 Закона о управном
Поступку („Службени гласник БиХ“ број: 29/02, 12/04 и 93/09), и чл. 10. и 15.
Пословника о раду Канцеларије за разматрање жалби („Службени гласник БиХ“, бр.
100/06 и 24/07), на сједници Вијећа Канцеларије за разматрање жалби, одржаној
15.6.2011. године, уз судјеловање записничарке Адиле Међедовић, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

          Жалба се усваја и поништавају акти уговорног органа и то:

1. Тендерска документација број: 08-0125ФР-03/11 од 26.4.2011. године, са
   Обавјештењем о набавци објавеном у „Сл. Гласнику БиХ“ број 31/11 од
   25.04.2011. године за набавку Санација водоторња Брезово поље – Лот 4 и
2. Одлука о одбијању приговора, број: 01.1-0263НС-15/11 од 26.5.2011. године

                                                    Образложење………….
                                        -----------------------------------------------------

Ево како су Срби водили пословну преписку у време када им комунисти још нису набили комплекс „кривице због великосрпске буржоазије“:

Жарковић и Брушија

 

Италијанска породица Бертото, отац и два сина, је пре II св. рата у Београду имала каменорезачку уметничку радионицу. Италијанима није сметало српско писмо.
Имали су фирму на ћирилици, и ево како су се сасвим лепо рекламирали у српској штампи:

Италијанска  породица Бертото - реклама у српској штампи

Сви натписи на фирмама у Србији су били на ћирилици. Ево једне такве радње из 1914. г. са израђеним фирмама за произвођаче слаткиша, фризере, кројаче, институте, лекаре, ташнере, примаље и др. Фирмописачким радњама није требало ни тражити да пишу ћирилицом, то се подразумевало:

4 

Срби који се боје да у својој земљи користе своје ћирилично писмо правдају се „иностранством“. Ево доказа да иностранство у ћирилици не види никакву „бабарогу“. Ова разгледница на ћирилици је из Француске стигла у Србију и довољно је било да само име земље примаоца буде на латиници:

5 

Србин из Метохије има и сајт и етикете на својим производима на ћирилици:

Хочанска вина

Грчки угоститељ из Полихрона се својим гостима из Србије обраћа на њиховом језику и писму. А српски послодавци?

Пуњена паприка

Успешни Срби не скривају своју народност и писмо. Зашто послодавци воле да се лажно представљају?

Новак Ђоковић - шампиони пишу ћирилицом

Михаило Пупин и као Американац Србима пише и потписује се на ћирилици.
Српски послодавци мисле да ће употребом туђег писма бити „као Американци“!

Михајло Пупин куца на СРБској писаћој машини

Година 1949. Срби једноставно пишу српски. А онда је ступио злогласни Новосадски „договор“ 1954. године.

Југословенски црвени крст или Српски црвени крст?

 

И раније и сада није било сметњи да се користи ћирилица. Зашто се српски послодавци боје да користе писмо свог народа? Није проблем „у техници“, него у српским главама!

11

Цигарете Ђердап на ћирилици

 

 

 

 

 

13

 

14

 

У нишком Катастру: терминал за резервацију места у реду за шалтер:

 

15

Замазивачи ћирилице школовани на Новосадском „договору“. Српски послодавци ништа не замазују, јер и не пишу ћирилицом, па немају шта да замазују.

 

16

 

Добри ђаци Новосадског „договора“:
Хрватски суд 2003. године доноси пресуду против јавног показивања – слова!

17

Жељко Филиповић,
                                                           „Ћирилица“ Београд,
                                                            повереништво Ниш.

 Остани СРБин - пиши ћирилицом


 

 
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176