Подаци:

  • Др. Ивана Рибара 115/б
  • 11070 Београд,Србија
  • 063/234-814 ; 063/384-020
  • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo/Ћирилица-заштитни знак

ne odrecimo se najsrpskijeg/не одрецимо се најсрпскијег

РАТ ДРЖАВЕ ПРОТИВ НАРОДА

 

РАТ ДРЖАВЕ ПРОТИВ НАРОДА

 

1.

„НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ“
Филијала за град Београд
Београд, Гундулићев венац 23-25
11001 Београд

 

(за другостепени орган, надлежан за решавање по жалбама странака)

 

Ж  А Л  Б  А

На акт „Националне службе за запошљавање“, Филијала за град Београд,
„UP I“ број 11334 од 01.01.2010, због

- битне повреде одредби управног поступка.

 

Дана 8.октобра преко службеника поште уручен ми је коверат са штамбиљом „Националне службе за запошљавање“, Филијала за град Београд. Све друго на коверту и самом акту, осим цифара, написано је на језику и писму које није у службеној употреби, очигледно хрватском језику, односно на језику хрватске националне мањине. Тај језик и писмо нисам дужан да прихватим као језик и писмо у службеној употреби, па Вам исти коверат, са актом, враћам назад.

Члан 10. Устава Републике Србије каже да су у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, и да се  службена употреба других језика и писама уређује законом, на основу Устава (Узгред: потпуно је сувишно наводити ћирилично писмо уз српски језик, пошто српски, као и сви други језици на свету, познаје само једно писмо, српску ћирилицу, одн. употреба српског језика и латиничног писма је научно и логички немогућа. Не постоји акт који је латиницу прогласио за писмо српског језика, а такав акт би био злочин. Знаци Č. Ć и Đ, су особени знаци хрватске латинице и хрватског језика. Два писма су могла ићи док је био признат „српскохрватски одн.хрватскосрпски језик“. Пошто тај језик није више признат ни у једној земљи на свету, онда нема ни логике, ни правног основа да неки језик, као српски, има два писма.)

Члан 1. Закона о службеној употреби језика и писма каже да је у службеној употреби ћирилично писмо, а латинично на начин утврђен овим законом, а да су језици и писма народности (т.ј. националних мањина) у истовременој употреби са српским језиком на подручјима Републике Србије где живе те народности.

И чл. 16. Закона о општем управном поступку налаже службену употребу ћириличног писма, а латиничног – „у складу са законом“.

Сматрам да је „Национална служба за запошљавање“ државна служба, и да ми је доставила службени акт, а не приватно писмо, за који није било основа да буде исписан латиничним писмом, самим тим и хрватским језиком. Као Србин, овај поступак Службе доживљавам као акт повреде основних људских права и актом дискриминације на националној основи.

Док акт не добијем на свом језику и писму, који је и у службеној употреби по закону и по Уставу, о садржају акта који ми је уручен не могу да се изјасним.

Предлажем да другостепени орган, са наведених разлога, поништи побијани акт
„Националне службе за запошљавање“ и предмет врати на поновни поступак,

У Гроцкој, 11.10. 2010.
Прилог: коверат са актом                                          ЖАЛИЛАЦ
Миленко Јахура, Гроцка,
Космајска 11
ЈМБГ 0305957710153

2.

Наслов           Ево како "Телекоњ" реагује на ћириличне мејлове.
Од       Darko Stanojevic
За        info@cirilica-beograd.org
Датум Сре 13:44     17.11.2010. г.

Прилог за вашу рубрику, у додатку. Поздрав!

 

Слика 2

Уколико читљивост ове поруке није задовољавајућа, дајемо је у препису. Грађанин је „Телекому“ упутио поруку електронском поштом на ћирилици. „Телеком“ одговара на латиници:

„Поштовани, Ваше писмо нисмо у могућности да прочитамо, будући да је исто стигло у нечитком облику, сходно чему молимо да нас поново контактирате и том приликом исто пошаљете у неком другом фонту“.

Грађанин узвраћа на ћирилици:

„Не пада ми на памет. Срам вас било, ђубради једна надмена и технички неписмена! Јел' ово горе умете да прочитате? Збогом“.

 

3.

 

Од:  ЗАПОСЛЕН У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ
За:  info@cirilica-beograd.org
Датум:   13.11.2010. г.  16:33 час.

 

Поштовани,
Oбраћам Вам се први пут и нисам добар познавалац ел. поште и компјутера, те се извињавам због грешака у тексту.

Повод да Вам се обратим и ако је могуће затражим помоћ је следећи: Радим у   Клиничком Центру Србије ул Пастерова бр. 2-4 већ 14 година и од формирања ове Установе до данас све је више примера потискивања из употребе ћирилице, па се иде дотле да нема чак ни "равноправности" са латиничним писмом на разним натписима, интерним документима, називима појединих Клиника, у Отпусним листама, медицинским извештајима итд, укључујући и лого ...KCS... Последња дешавања су превршила сваку меру.

  (1) У Ургентном Центру, који је у склопу КЦС инсталиран је недавно компјутеризовани интегрисани систем којим су из ординација коначно уклоњене писаће машине. Али софтвер инжењери су комплетно инсталирали латиничне фонтове. Наиме, иако се дијагнозе морају писати латински и латиничним писмом, сав остали текст ЛЕКАРСКОГ ИЗВЕШТАЈА   је случајно или намерно блокиран да се мора писати ЛАТИНИЧНИМ ПИСМОМ! Обзиром да и сам више пута недељно дежурам у Ург. Центру,  имао сам прилике да чујем и критике пацијента и родбине на лекарски извештај који добијају на изласку из Ург.Центра, а  због некоришћења ћирилице. На директно питање које сам упутио једном "софтвер" инжењеру зашто је тако, добио сам одговор да потражим одговор код Директора КЦС доц. др. Ђорђа Бајеца, а затим и код директора Ургентног Центра проф. др. Владе Ђукића. То сам и учинио преко електронске поште тј. "умреженог компјутер система који омогућава интерну електронску пошту између запослених у Ург. Центру, али нисам добио никакав одговор.

 (2) Ових  дана се врши реконструкција Централне Апотеке Клин. Центра. То је велика зграда која је на самом улазу у КЦС и није могуће је заобићи ни превидети, а сада се постављају на фасади латинична слова, тј натпис, висине око пола метра дужине више од 2-4 метра  " APOTEKA“,  "LABORATORIJA“,  „PRIJEM MATERIJALA“, итд. Није све то довољно већ се доводи и струја за сијалице унутар тих слова од зеленкастог прозирног стакла тако да ће не само дању већ и НОЋУ бити свима јасно и видљиво. Занимљиво је да нигде нема уобичајеног латинског назива за апотеку ...“PHARMACIA“... Веома би ме радовало када би ово писмо покренуло неку иницијативу усмерену ка челним људима највеће  и најзначајније медицинске установе у Србији са више од 6000 запослених, а која је ЈЕДИНА од свих у земљи и Београду под директном управом РЕПУБЛИЧКЕ ВЛАДЕ И ПРЛАМЕНТА, за разлику од других болница којима управља матични град , што се односи и на Београд.

 

4.

Писмо електронском поштом удружења „Ћирилица Београд“ влади Републике Србије:

Наслов: НАЈОШТРИЈИ ПРОТЕСТ ВЛАДИ СРБИЈЕ
Од       zeljko.filipovic@cirilica-beograd.rs
За        predsednikvladesrbije@gov.rs
Датум: недеља 14.11.2010. год.  19:30 час.

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ ПОД ОКУПАЦИЈОМ!.

На адресу нашег удружења "Ћирилица Београд" стигло је писмо једног
запосленог у Клиничком центру Србије. То писмо вам стављамо на увид да
видите озбиљност проблема на који се у писму указује.

Ми сматрамо да је поступак на који се грађанин жали крајње ружан и
недопуштен, и да тражи тренутну реакцију надлежних органа у Влади
и Скупштини Србије. Да бисте видели какво огорчење је изазвао поступак
руководећих људи у Клиничком центру и Ургентном центру код нас чланова
"Ћирилица Београд", за поређење вам шаљемо и две фотографије које показују
да је чак и немачки окупатор у Првом и у Другом светском рату у Србији,
крај свих злодела које је чинио, ИПАК ПОШТОВАО ПИСМО СРПСКОГ НАРОДА!

Директори Клиничког и Ургентног центра које запослени наводи поименично, ГОРИ  СУ ОД НЕМАЧКОГ ОКУПАТОРА!

О овом случају обавестили смо и јавност, и нећемо престати са деловањем док
се питање употребе ћириличног писма у овим установама - а које је по
Уставу Србије и СЛУЖБЕНО ПИСМО У СРБИЈИ - не усклади са Уставом Србије.

Напомињемо да је и у Дому здравља у Нишу започета акција ПРЕСЛОВЉАВАЊА
натписа са ћирилице на латиницу, уз "образложење" да "то од нас тражи
Европска унија", као да се у Нишу лече некакви Европљани, а не грађани
Ниша и Србије.

 

Слика 3

Фон Макензен 1915. г. подиже споменик Србима браниоцима Београда, и текст исписује на ћирилици.

 

 

 

 

Слика 5

1941. године Немци вешају Србе на бандере, али им не дирају ћирилицу.

 

Ако су Ђорђе Бајец, Влада Ђукић и лекари нишког Дома здравља сами себи увртели у главу да протеривањем ћирилице и наметањем латинице „Србији крче пут у Европу“, нека знају да су тиме само изазвали сажаљење Европе, јер Грчка није морала да се одрекне свог писма за љубав Европе, и да у Европи и даље несметано користи своје писмо за писање дијагноза и рецепата. Ево како то ради народ који је свестан својих вредности, не осећа страх пред другима и не мари за скоројевићко имитирање Европљана:

Слика 7
Грчки пацијент добија дијагнозу на свом писму.

 

 

 

Слика 9
Као и рецепт.

 

Бугари су приликом уласка у ЕУ без пардона скренули пажњу да су они „украсили Европу својим ћириличним писмом“, и одмах су ставили на знање Европи да у преводима на бугарски језик неће трпети ни једну једину грешку, па чак ни да реч гласи „еуро“ уместо „евро“, нити да та реч буде написана латиницом, уместо – кирилицом!

 

Жељко Филиповић,
„Ћирилица Београд“.


Остани СРБин - пиши ћирилицом

 
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176