ИНФО:

  • Др. Ивана Рибара 115/б
  • 11070 Београд,Србија
  • 063/234-814 ; 063/384-020
  • info@cirilica-beograd.org
cirilica-logo

ne odrecimo se najsrpskijeg

ДОКУМЕНТА

Саобраћајна дозвола на ћирилици

Пут до остваривања уставом загарантованог права, да нам се издају званична – државна документа (пасош, саобраћајна, возачка дозвола) на српском језику и српској ћирилици није једноставан а често и дуго траје. Али подсећање надлежних, да нама није СВЕЈЕДНО, показујемо стање нашег духа. Као да смо свакодневно на провери, да ли смо ту, на бранику српских националних вредности, пред налетом нових све већих искушења.

Опширније...
 

Седница Управног одбора Удружења Ћирилица

Правилник о додели признања Удружења грађана Ћирилица и
Предлог З А К О Н-а О СЛУЖБЕНОЈ И ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА И ПИСМА...

Опширније...
 

Захтев за спровођење реституције у српском језику

„Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге.
Ал је крепка воља моја, што ме ноћас вама води
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.“
Свети Сава – Милан Ракић
... захтев за спровођење реституције у српском језику кроз враћање једноазбучја у српски језик са ћирилицом као писмом и кроз поништавање ефекта насилног уношења хрватске (Гајеве или ма чија да је) латинице у српски језик и у употребу у Србији а у тексту како следи:...

Опширније...
   

Захтев за организовање и извођење студија на српском језику

Предмет: захтев за организовање и извођење студија на српском језику а у складу са Законом о службеној употреби језика и писма (Служебни гласник РС бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005. и 30/2010) и Законом о високом образовању (Службени гласник бр. 76/2005, 97/2008. и 44/2010) ...

Опширније...
 

Захтев за спровођење ревизије свих уџбеника српског језика који се употребљавају у Србији

ПРЕДМЕТ: захтев за спровођење ревизије свих уџбеника српског језика који се употребљавају у Србији и захтев за ревизију свих уџбеника који се користе у основном, средњем и високом образовању, односно захтев за вршење надзора са аспекта примене члана 10. става 1. Устава Србије ...

Опширније...
 

Иницијатива за покретање поступка за оцену уставности Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/2005 – др. закон и бр. 30/2010)

Поштовани, Почетком 2009. године председнику Скупштине госпођи Славици Ђукић-Дејановић смо упутили Захтев за оцену уставности Предлога Закона о изменама и допунама закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др.) који је Влада Републике Србије 28.12.2008. доставила Скупштини Србије на разматрање. У нашем захтеву смо навели доказе да је Предлог Закона супротан члану 10. став 1. Устава Републике Србије који гласи „У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо“. ...

Опширније...
 

захтев за усклађивање Правописа српског језика

Предмет: захтев за усклађивање Правописа српског језика, Матица српска 1993.  (предат за штампу јуна 1993, изашао из штампе априла 1994) и свих каснијих издања овог правописа са Чланом 10. ставом 1. Устава Србије

Опширније...
 

Захтев за разматрање Члана 26. Статута АП Војводине у поступку давања сагласности Народне скупштине, захтев за оцену његове усклађености са Уставом Републике Србије и предлог да се не да претходна сагланост на Статут АП Војводине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Председнику Скупштине и Одбору за уставна питања

Предмет: захтев за разматрање Члана 26. Статута АП Војводине у поступку давања сагласности Народне скупштине, захтев за оцену његове усклађености са Уставом Републике Србије и предлог да се не да претходна сагланост на Статут АП Војводине

 

Опширније...
 

Захтев за реорганизацију Одбора за стандардизацију српског језика и утврђивање његових циљева и Програма рада у складу с Чланом 10. ставом 1. Устава Србије

Предмет: захтев за реорганизацију Одбора за стандардизацију српског језика
и утврђивање његових циљева и Програма рада
у складу с Чланом 10. ставом 1. Устава Србије
Опширније...
 

Захтев за разматрање Члана 26. Статута АП Војводине

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ И ОДБОРУ ЗА УСТАВНА ПИТАЊА

Предмет: захтев за разматрање Члана 26. Статута АП Војводине у поступку давања сагласности Народне скупштине, захтев за оцену његове усклађености са Уставом Републике Србије и предлог да се не да претходна сагланост на Статут АП Војводине

Опширније...
 

Захтев за објективним информисањем српског народа о питању службене употребе његовог језика и писма

ГЛАВНОМ И ОДГОВОРНОМ УРЕДНИКУ ПОЛИТИКЕ

Гдину Драгану Бујошевићу

Предмет: захтев за објективним информисањем српског народа о питању службене употребе његовог језика и писма...
Опширније...
 
Страна 1 од 3
  

"Ћирилица" разно 


Српски лингвисти

Српски лингвисти својим ћутањем су допринели да се нестајање ћирилице из јавног живота погрешно тумачи као слободна воља грађана.

Члан 10 Устава Србије

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом на основу Устава.

Један језик -
једно писмо

Суноврат ћирилице почиње двоазбучјем, а одговор:

Правило које влада у целој Европи: Један језик - једно писмо

Контакт

За све акције, идеје и предлоге које имате
у циљу да се прошири фронт одбране Ћирилице,
контактирајте нас кликом на КОНТАКТ
xml_get_current_column_number() = 10
xml_get_current_byte_index() = 1176